adaptacja

Szanowni Państwo, szczegóły zajęć adaptacyjnych będą przekazane po zakończeniu procesu rekrutacji. Szczegóły przebiegu adaptacji będą zależały od aktualnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

Skip to content