zajęcia


OBOWIĄZKOWE:

Język angielski – zajęcia obowiązkowe we wszystkich grupach wiekowych 2 razy w tygodniu oraz w różnych sytuacjach życia codziennego.

Gimnastyka ogólnorozwojowa – zajęcia obowiązkowe we wszystkich grupach wiekowych 2 razy w tygodniu

Gimnastyka buzi i języka – codzienne zajęcia obowiązkowe we wszystkich grupach wiekowych

Rytmika – zajęcia we wszystkich grupach wiekowych 2 razy w tygodniu. Każde dziecko ma potrzebę muzycznej zabawy, śpiewu, tańca, gry czy też tworzenia własnych utworów. W przedszkolu wszystkie te umiejętności dzieci rozwijają na zajęciach rytmiczno-umuzykalniających. Aby proces umuzykalnienia u dzieci przebiegał prawidłowo oraz by ich edukacja muzyczna była efektywna, należy niewątpliwie już w wieku przedszkolnym ukształtować u nich właściwą, pozytywną postawę wobec muzyki. W naszym przedszkolu staramy się właściwie kierować edukacją muzyczną dzieci, wdrażamy je do estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki. Kształtujemy w nich przeświadczenie, że kontakt z muzyką jest nie tylko potrzebny, ale przede wszystkim atrakcyjny, dostarczający wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Dbamy o to, by sama muzyka, formy kontaktu z nią oraz metody jej opanowywania podobały się przedszkolakom. Staramy się, aby zajęcia były interesujące, różnorodne, wywoływały u naszych wychowanków radość i poznawczą ciekawość. Zajęcia rytmiczne zawsze planujemy w ciekawy sposób, czasami zaskakujący swoją niespotykaną formą i przebiegiem. Każde spotkanie z muzyką bezpośrednio angażuje dzieci, wprowadza je w stan napięcia i wywołuje u nich pozytywne przeżycia, które są przecież nieodzownym elementem w kontakcie z muzyką. Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, instrumenty perkusyjne i melodyczne. 
W naszym przedszkolu nauka muzyki to nie konieczność, ale zabawa i praca, która cieszy wszystkie dzieci, daje im satysfakcję i zadowolenie.

NIEOBOWIĄZKOWE: 
Do udziału w poszczególnych zajęciach  nieobowiązkowych dzieci są zgłaszane przez rodziców (przez wypełnienie pisemnej deklaracji uczestnictwa oraz z uwzględnieniem woli i zainteresowań dziecka):

Religia – zajęcia dla 6 latków 2 razy w tygodniu.


Skip to content