projekty

PROJEKT SZKOŁA EMOCJI

bierzemy udział w projekcie wspierającym dzieci w rozwoju kompetencji emocjonalnych Szkoła Emocji. Nieustraszeni są wśród nas!

Cele projektu:                                     

– wykorzystanie tekstu i ilustracji książkowej w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji               
– nauka strategii radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach               
– nauka szacunku dla emocji innych               
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci               
– nauka słuchania ze zrozumieniem               
– rozwijanie wrażliwości estetycznej               
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom  

Program „Poruszające Bajki o Emocjach„-Gruntownia

Podczas zajęć, prowadzący korzysta z metody dramy stosowanej (ang. applied drama), która bazuje na naturalnej skłonności ludzi do wcielania się w inne postacie, kamuflowania się, udawania, wyobrażania i tworzenia. “ramę można określić jako metodę nauczania i wychowania poprzez aktywną identyfikację uczniów z fikcyjnymi rolami i sytuacjami” (Witerska, Drama procesualna). Używając tej wrodzonej skłonności do grania, pod bezpiecznym płaszczem roli, uczestnicy mogą poznawać swoje sposoby reagowania w różnych sytuacjach, ale przede wszystkim odkrywać nowe, nieznane ścieżki działania, właśnie poprzez próbowanie rozwiązań innych niż już znane. Tym drama różni się od „scenek”. Jest żywą improwizacją elektryzującą uczestników poprzez konflikt, w który są angażowani.

Scenariusze zajęć opierają się na szczególnej podkategorii dramy stosowanej – dramie procesualnej. Jakie są różnice? Głównie dotyczą one narracji. Warsztaty są opowieścią. “Drama procesualna to całogrupowy, improwizowany przez wszystkie osoby w tym samym czasie, proces dramowy” (Witerska, Drama procesualna). Jednocześnie ważną rolę odgrywa prowadzący. Poprzez facylitację czy aktywację uczestników, dąży się do wcześniej założonych celów edukacyjnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

Projekty z Funduszy Europejskich:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy realizację projektu „Jesteśmy różni- jesteśmy podobni” w ramach akcji mobilności kadry edukacyjnej. Celem projektu jest rozwój kompetencji miękkich.

PO WER wnioski 2017: „Matematyka łączy dzieci całego świata”

Nasze przedszkole uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych.
Niektóre z nich to:


eTwinning – europejska społeczność edukacyjna

Skip to content