projekty

Nasze przedszkole uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych.
Niektóre z nich to:


eTwinning – europejska społecznoś edukacyjna

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.