opłaty i ubezpieczenie

Za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu
nie pobiera się opłaty,
z wyjątkiem opłaty za żywienie.


Numery kont:
Opłata za żywienie 77 1030 1508 0000 0005 5097 2069
Opłata za Radę Rodziców 46 1240 6058 1111 0000 4759 5107


Opłata za żywienie:
3 posiłki 14,00 zł
2 posiłki (śniadanie+pierwsze danie obiadowe) 9,10 zł;
obiad 2 dania 9,80 zł;

Opłata za żywienie musi być uiszczona z góry
przed zakończeniem miesiąca, poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Jeżeli wiadoma jest Państwu nieobecność dziecka w konkretnym terminie, należy ją zgłosić wcześniej
lub do godziny 9.00 danego dnia, którego dotyczy nieobecność :
1. poprzez system iPrzedszkole,
lub
2. wpisać tę informację do zeszytów
znajdujących się w szatni,
lub
3. zgłosić telefonicznie
albo poprzez e-mail na wybrany adres:
p109@eduwarszawa.pl

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka, odliczenia
za każdy dzień nieobecności są dokonywane w kolejnym miesiącu.
Płatności prosimy dokonywać przelewem na konta do 15. dnia każdego miesiąca.
Bardzo prosimy o regularne opłaty za przedszkole zgodnie
z podawanymi terminami.

Dodatkowe opłaty za przedszkole: 

wpłata na Radę Rodziców
wg. uznania – fundusz w całości jest przeznaczony
tylko na finansowanie potrzeb przedszkolaków
i uatrakcyjnienie pobytu dzieci w przedszkolu;
budżetem Rady Rodziców dysponują członkowie
Rady Rodziców.


Skip to content