nasze programy

Oferta programowa Przedszkola „Ludeczkowo” uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka – intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy – zakłada jak najlepsze przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Proces ten trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu, rozpoczynamy go już w grupie trzylatków.

Nauka przez zabawę.
We wszystkich grupach nauczycielki realizują z dziećmi programy dydaktyczno – wychowawcze dla przedszkoli napisane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Staramy się tak pracować z dziećmi, aby były przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego i potrafiły odnaleźć się w naszym dość złożonym i wymagającym świecie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, najbardziej charakterystycznej dla dziecka działalności i najbliższej mu, dzięki temu łatwiej wyzwalamy spontaniczną radość dziecięcą, zwracamy uwagę na rozwijanie twórczego myślenia, empatii i samodzielności. Zabawa w odkrywanie dźwięków, liter i cyfr towarzyszy dzieciom przez cały czas. Badają, poznają, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne, same odkrywają pojęcia matematyczne.
Zajęcia te prowadzimy w oparciu o autorskie programy min. prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej  „Dziecięca matematyka”.  Program edukacji matematycznej skupia się wokół takiej tematyki jak:
Orientacja przestrzenna, która sprawia, że dzieci dobrze orientują się w przestrzeni i swobodnie rozmawiają o znajdujących się wokół przedmiotach.
Rytmy, które kształtują u dzieci umiejętność skupiania się i korzystania z pewnych prawidłowości.
Kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania i odejmowania, które to obejmuje początkowo liczenie konkretnych przedmiotów, następnie liczenie na palcach i na końcu w pamięci. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości, które przydaje się nie tylko w dalszej nauce w szkole, ale również w życiu codziennym. 
– Klasyfikacja, czyli wprowadzanie dzieci w świat zadań o zbiorach i ich elementach. 
– Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, które stanowi dalsze doskonalenie umiejętności liczenia. 
– Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, które poza działaniami związanymi z czynnością ważenia, rozwijają u dzieci te czynności umysłowe, które potrzebne są do rozwiązywania zadań. 
– Mierzenie płynów, dzięki doświadczeniom dzieci lepiej rozumieją sens mierzenia, wiedzą że po przelaniu płynu (na przykład wody) z jednego pojemnika do drugiego (innego), płynu jest tyle samo, chociaż wydaje się że jest jej więcej/mniej.
– Intuicje geometryczne, które kształtują u dzieci pojęcia geometryczne. 
– Konstruowanie gier przez dzieci, które rozwija u dzieci zdolność do wysiłku intelektualnego, sprawia również, że dzieci lepiej radzą sobie z ponoszeniem porażki, hartują odporność emocjonalną.
– Zapisywanie czynności matematycznych, zgodne z możliwościami dzieci stanowi przygotowanie do czynności szkolnych.

Edukację matematyczną dzieci łączymy przede wszystkim z działaniem, badaniem, doświadczaniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków. Kształtujemy zdolność do intensywnego myślenia, odporność emocjonalną i ćwiczenie określonych umiejętności matematycznych. Każde dziecko ma możliwość odnoszenia sukcesów.

Stała współpraca z logopedą i psychologiem pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka. Dlatego też każde dziecko idzie swoja ścieżką, w odpowiednim dla siebie tempie. Efekty są zadziwiające – dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności. 

Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze. Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno-pedagogiczną opartą na koncepcjach „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

Prowadzone zajęcia w oparciu o program „Przyjaciele Zippiego ”, który jest profilaktycznym programem wprowadzającym dzieci w świat emocji, pozwalają dziecku rozpoznawać własne uczucia i sposoby jak o nich rozmawiać, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, jak rozwiązywać konflikty, jak zachowywać się w nowych sytuacjach, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również:
Pozytywną Dyscyplinę– to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia, troski oraz wiary w jego możliwości.
pedagogikę zabawy – zbiór metod, które aktywizują dzieci, skupiają w sobie jednocześnie elementy zabawy i nauki; poprzez zabawę i aktywne działanie dzieci przeżywają radość, rozwijają swoje umiejętności, odkrywają nową wiedzę; mają także możliwość wyrażania swoich emocji, wzbogacania własnych doświadczeń, komunikowania się z innymi oraz współdziałania w grupie; taka forma pracy z dziećmi pobudza je do twórczego myślenia i kreatywnego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. 

– metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, która ma na celu: rozwijanie świadomości własnego ciała, rozwijanie świadomości przestrzeni i orientacji, ćwiczenia jakości ruchu, kształtowanie zdolności tworzenia więzi, stabilności ruchu;

– metodę  gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana; cechą charakterystyczną metody ją odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem.

gimnastykę rytmiczną Carla Orffa, podczas której dzieci poznają akcenty metryczne i wartości rytmiczne za pomocą różnych wyrazów, wierszyków, wyliczanek, powiedzonek itp. ćwiczenia „instrumentując” zarówno własnym ciałem (klaskanie, tupanie, klepanie, pstrykanie etc.) jak i instrumentami perkusyjnymi; 

Kinezjologię Edukacyjną („gimnastykę mózgu”) dr Paula Dennisona, która jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe; wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu; gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania; 

czytanie globalne, które naturalnie wprowadza dzieci w świat liter oraz przygotowuje do czytania;

dramę, która oswaja dzieci z wyrażaniem emocji za pomocą słów, ruchów i gestów oraz przygotowuje do lepszego panowania nad swoim ciałem;

bajkoterapię, która przez bajkę terapeutyczna pomaga w samodzielnym i twórczym sposobie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w jakich często stawiane są dzieci. Wymyślane i tworzone na potrzebę chwili bajki, niejednokrotnie pomagają zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Pozwalają wkroczyć w świat dziecięcych marzeń, zrozumieć się wzajemnie, a potem pomagają i wdrażają do wspólnego przeżywania smutków i radości bajkowych bohaterów, czując łączącą i jednoczącą ich więź. Konwencja bajki, w której przedstawiony świat jest na wpół realny, na wpół fantastyczny, tworzy najbliższą rozumieniu dziecka rzeczywistość. Pozwala nie tylko zapoznać się i oswoić z sytuacjami budzącymi niepokój dziecka (rozstanie z rodzicami, ciemność, kompromitacja, śmierć, hospitalizacja), ale również pozwala znaleźć rozwiązanie nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania skutecznych sposobów radzenia sobie z własnymi trudnościami. Bajki terapeutyczne mają duże znaczenie w pokonywaniu sytuacji, które wywołują u dziecka poczucie lęku, niepewności. Pomagają dziecku stać się bardziej otwartym w okazywaniu swoich uczuć, emocji, pomagają zbudować i podnieść poczucie własnej wartości, uczą konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów, z jakimi dziecko ma styczność na co dzień. Uczą i wyzwalają w dziecku pozytywne uczucia, które związane są z potrzebą miłości, przyjaźni, afirmacji.

gimnastykę buzi i języka, która systematycznie prowadzona przynosi dzieciom korzyści w postaci dobrze rozwiniętego aparatu mowy i znacznie ułatwia pracę podczas korygowania wad wymowy;

–  gimnastykę, która w wieku przedszkolnym ma na celu ogólny rozwój dzieci, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Zajęcia z gimnastyki zawsze dopasowujemy do fizycznych możliwości dzieci, podporządkowujemy właściwościom rozwijającego się organizmu. Prowadzone są one w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych. Na zajęciach wykorzystujemy najprostsze elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z takich pomocy jak woreczki, obręcze, szarfy czy piłki. Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają bądź korygują wady postawy takie jak skolioza, płaskostopie, plecy okrągłe. Jednocześnie modelują poprawną sylwetkę, wzmacniają mięśnie posturalne, poprawiają równowagę, koordynację, refleks, a także uczą koncentracji i pracy w grupie.

W naszym przedszkolu nie tylko kształtujemy motorykę dzieci, wyposażamy je w nowe umiejętności, uczymy nowych ćwiczeń i zabaw, przede wszystkim rozwijamy u dzieci właściwe nawyki i pozytywną postawę wobec ruchu i ćwiczeń.

Skip to content