plan dnia

7.00 – 8.00 
schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze i organizacyjne
z nastawieniem na pracę indywidualną z dzieckiem, obserwacje, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8.00 – 8.30
przygotowanie do śniadania, zajęcia samoobsługowe, opiekuńcze i organizacyjne

8.30 – 9.00
śniadanie

9.00 – 10.00
zajęcia dydaktyczne z grupą pod przewodnictwem nauczyciela (realizacja podstawy programowej)

10.00 – 10.50
zabawy swobodne (w zależności od pogody również w ogrodzie), wycieczki, spacery

10.50 – 11.50
zajęcia na świeżym powietrzu zorganizowane, tematyczne: obserwacje, doświadczenia, gry i zabawy ruchowe, sportowe

11.50 – 12.00
przygotowanie do pierwszego dania obiadowego, zajęcia samoobsługowe, organizacyjne

12.00 – 12.30
pierwsze danie obiadowe

12.45 – 14.15
odpoczynek (gr. I, II, III), relaksacja, zajęcia indywidualne lub grupowe z nauczycielem, zajęcia dodatkowe z instruktorami (gr. IV, V, VI)

14.15 – 14.30
przygotowanie do drugiego dania obiadowego, zajęcia samoobsługowe, organizacyjne

14.30 – 15.00
drugie danie obiadowe

15.00 – 16.00
zajęcia indywidualne z nauczycielem, zajęcia dodatkowe z instruktorami, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy rekreacyjne w ogrodzie, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (zależne od pogody i pory roku)

16.00 – 17.00
zabawy swobodne (również w ogrodzie przedszkolnym – zależne od pogody i pory roku) przekąska poobiednia podana w postaci
„szwedzkiego bufetu”, rozchodzenie się dzieci

Skip to content