dyżury wakacyjne

Szanowni Państwo,

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca do 7 kwietnia do godz 24.00 br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Rodzice nie muszą dostarczać do przedszkola wersji papierowej ani wersji elektronicznej wniosku.

Pamiętajcie rodzice, po opublikowaniu wyników wstępnej rekrutacji, o dokonaniu wpłaty za żywienie (zgodnie z harmonogramem), ponieważ to ona decyduje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny!!!

Wszystkie informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych dostępne są na WWW.