rodzic w przedszkolu

Rodzic przebywający w naszym przedszkolu:

Jest aktywnym uczestnikiem wszelkich działań – pomocnikiem, pomysłodawcą, ekspertem.

Wie, że pracą w grupie kieruje nauczyciel.

Respektuje zasady ustalone w przedszkolu (bezpieczeństwa, zmiany obuwia …).

Wspomaga wszystkie dzieci.

Rozmawia z personelem tylko o swoim dziecku.

Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem.

Zapowiada wcześniej swoją wizytę.

Skip to content