Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

o przedszkolu kacik dla rodzicow zapisy do przedszkola to warto wiedziec galeria BIP iPrzedszkole kontakt
 
 

Zapisy do przedszkola

 
 
  zasady zapisów
  harmonogram

 

Rekrutacja do przedszkoli warszawskich rozpoczyna się na przełomie lutego i marca i jest prowadzona z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Ewidencji Podań. 
Wszelkie informacje będą dostępne na stronie: www.edukacja.warszawa.pl,  w zakładce: "Dla ucznia i rodzica" -> REKRUTACJA -> Przedszkolaki

Rodzice, którzy korzystają z komputera z dostępem do Internetu:

  • wprowadzają dane dziecka do Systemu,
  • drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji)

Rodzice, którzy nie korzystają z komputera z dostępem do Internetu:

  • pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu,
  • wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji)
  • informacje zawarte w formularzu wprowadza do Systemu dyrektor tego przedszkola lub wskazany przez niego pracownik.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola:

  • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
  • podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Rodzice okazują dokumenty potwierdzające numer PESEL dziecka oraz potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych w formularzu.

 

 
studio graficzne reklamowe