Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

o przedszkolu kacik dla rodzicow zapisy do przedszkola to warto wiedziec galeria BIP iPrzedszkole kontakt
 
 

Kącik dla Rodziców

 
 
  zasady
  Rada Rodziców
  porady
  literatura
  prawa Dziecka
   
   
   

 

Rada Rodziców
Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

1. rada   rodziców   funkcjonuje  w   oparciu   o    uchwalony    przez   siebie
regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

2. członkowie rady rodziców rekrutują się z rady grupowej, do której to wybierani są co roku podczas zebrania walnego rodziców, po jednym przedstawicielu z każdej grupy; skład rady grupowej to trzy osoby wybrane w głosowaniu tajnym, następnie z rady grupowej rodzice wybierają swojego przedstawiciela do rady rodziców; rada rodziców liczy cztery osoby;

3. rada  rodziców  może  występować  do  rady  pedagogicznej z wnioskami  i opiniami    dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
a) opiniuje program rozwoju placówki,
b) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola,
c) wyraża   opinię    na    temat    pracy    nauczyciela  w  ramach  awansu
zawodowego,
d) w celu  wspierania statutowej  działalności przedszkola rada  rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności
rady rodziców.

Składki na radę rodziców są dobrowolne, w całości przeznaczone na potrzeby dzieci.
Dzięki nim możemy uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu, opłacić różne imprezy, teatrzyki, koncerty, prezenty, wycieczki, wyjazdy do teatru i na wystawy.

Każda wpłacona złotówka wraca do dzieci i pomaga nam zwiększyć ofertę dla dzieci.
 
studio graficzne reklamowe