Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

o przedszkolu kacik dla rodzicow zapisy do przedszkola to warto wiedziec galeria BIP iPrzedszkole kontakt
 
 

O przedszkolu

 
 
  hymn
  programy i metody
  zasady
  kadra
  plan dnia
  zajęcia dodatkowe
  finanse
  dokumenty

 

Programy i metody


Oferta programowa Przedszkola „Ludeczkowo” uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy - zakłada jak najlepsze przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Proces ten trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu, rozpoczynamy go już w grupie trzylatków.

Nauka przez zabawę
We wszystkich grupach nauczycielki realizują z dziećmi programy dydaktyczno - wychowawcze dla przedszkoli napisane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7-13.

Staramy się tak pracować z dziećmi, aby były przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego i potrafiły odnaleźć się w naszym dość złożonym i wymagającym świecie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, najbardziej charakterystycznej dla dziecka działalności i najbliższej mu, dzięki temu łatwiej wyzwalamy spontaniczną radość dziecięcą, zwracamy uwagę na rozwijanie twórczego myślenia, empatii i samodzielności.

Zabawa w odkrywanie dźwięków, liter i cyfr towarzyszy dzieciom przez cały czas. Badają, poznają, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne, same odkrywają pojęcia matematyczne. Zajęcia te prowadzimy w oparciu o autorskie programy min. prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej  „Dziecięca matematyka”.  Program edukacji matematycznej skupia się wokół takiej tematyki jak:

Orientacja przestrzenna, która sprawia, że dzieci dobrze orientują się w przestrzeni i swobodnie rozmawiają o znajdujących się wokół przedmiotach.

Rytmy, które kształtują u dzieci umiejętność skupiania się i korzystania z pewnych prawidłowości.

Kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania i odejmowania, które to obejmuje początkowo liczenie konkretnych przedmiotów, następnie liczenie na palcach i na końcu w pamięci.

Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej.

Rozwijanie umiejętności mierzenia długości, które przydaje się nie tylko w dalszej nauce w szkole, ale również w życiu codziennym.

Klasyfikacja, czyli wprowadzanie dzieci w świat zadań o zbiorach i ich elementach.

Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, które stanowi dalsze doskonalenie umiejętności liczenia.

Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, które poza działaniami związanymi z czynnością ważenia, rozwijają u dzieci te czynności umysłowe, które potrzebne są do rozwiązywania zadań.

Mierzenie płynów, dzięki doświadczeniom dzieci lepiej rozumieją sens mierzenia, wiedzą że po przelaniu płynu (na przykład wody) z jednego pojemnika do drugiego (innego), płynu jest tyle samo, chociaż wydaje się że jest jej więcej/mniej.

Intuicje geometryczne, które kształtują u dzieci pojęcia geometryczne.

Konstruowanie gier przez dzieci, które rozwija u dzieci zdolność do wysiłku intelektualnego, sprawia również, że dzieci lepiej radzą sobie z ponoszeniem porażki, hartują odporność emocjonalną.

Zapisywanie czynności matematycznych, zgodne z możliwościami dzieci stanowi przygotowanie do czynności szkolnych.
Edukację matematyczną dzieci łączymy przede wszystkim z działaniem, badaniem, doświadczaniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków. Kształtujemy zdolność do intensywnego myślenia, odporność emocjonalną i ćwiczenie określonych umiejętności matematycznych. Każde dziecko ma możliwość odnoszenia sukcesów.

Stała współpraca z logopedą i psychologiem pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka. Dlatego też każde dziecko idzie swoja ścieżką, w odpowiednim dla siebie tempie. Efekty są zadziwiające – dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności.
Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze.

Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno-pedagogiczną opartą na koncepcjach „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

Prowadzone zajęcia w oparciu o program „Przyjaciele Zippiego ”, który jest profilaktycznym programem wprowadzającym dzieci w świat emocji, pozwalają dziecku rozpoznawać własne uczucia i sposoby jak o nich rozmawiać, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, jak rozwiązywać konflikty, jak zachowywać się w nowych sytuacjach, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również:
- pedagogikę zabawy - zbiór metod, które aktywizują dzieci, skupiają w sobie jednocześnie elementy zabawy i nauki; poprzez zabawę i aktywne działanie dzieci przeżywają radość, rozwijają swoje umiejętności, odkrywają nową wiedzę; mają także możliwość wyrażania swoich emocji, wzbogacania własnych doświadczeń, komunikowania się z innymi oraz współdziałania w grupie; taka forma pracy z dziećmi pobudza je do twórczego myślenia i kreatywnego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji.

- metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, która ma na celu: rozwijanie świadomości własnego ciała, rozwijanie świadomości przestrzeni i orientacji, ćwiczenia jakości ruchu, kształtowanie zdolności tworzenia więzi, stabilności ruchu;

- metodę  gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana; cechą charakterystyczną metody ją odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem.

- gimnastykę rytmiczną Carla Orffa, podczas której dzieci poznają akcenty metryczne i wartości rytmiczne za pomocą różnych wyrazów, wierszyków, wyliczanek, powiedzonek itp. ćwiczenia „instrumentując” zarówno własnym ciałem (klaskanie, tupanie, klepanie, pstrykanie etc.) jak i instrumentami perkusyjnymi;

- Kinezjologię Edukacyjną („gimnastykę mózgu”) dr Paula Dennisona, która jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe; wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu; gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania;

- czytanie globalne, które naturalnie wprowadza dzieci w świat liter oraz przygotowuje do czytania;

- dramę, która oswaja dzieci z wyrażaniem emocji za pomocą słów, ruchów i gestów oraz przygotowuje do lepszego panowania nad swoim ciałem;

- bajkoterapię, która przez bajkę terapeutyczna pomaga w samodzielnym i twórczym sposobie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w jakich często stawiane są dzieci. Wymyślane i tworzone na potrzebę chwili bajki, niejednokrotnie pomagają zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Pozwalają wkroczyć w świat dziecięcych marzeń, zrozumieć się wzajemnie, a potem pomagają i wdrażają do wspólnego przeżywania smutków i radości bajkowych bohaterów, czując łączącą i jednoczącą ich więź. Konwencja bajki, w której przedstawiony świat jest na wpół realny, na wpół fantastyczny, tworzy najbliższą rozumieniu dziecka rzeczywistość. Pozwala nie tylko zapoznać się i oswoić z sytuacjami budzącymi niepokój dziecka (rozstanie z rodzicami, ciemność, kompromitacja, śmierć, hospitalizacja), ale również pozwala znaleźć rozwiązanie nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania skutecznych sposobów radzenia sobie z własnymi trudnościami. Bajki terapeutyczne mają duże znaczenie w pokonywaniu sytuacji, które wywołują u dziecka poczucie lęku, niepewności. Pomagają dziecku stać się bardziej otwartym w okazywaniu swoich uczuć, emocji, pomagają zbudować i podnieść poczucie własnej wartości, uczą konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów, z jakimi dziecko ma styczność na co dzień. Uczą i wyzwalają w dziecku pozytywne uczucia, które związane są z potrzebą miłości, przyjaźni, afirmacji.

- gimnastykę buzi i języka, która systematycznie prowadzona przynosi dzieciom korzyści w postaci dobrze rozwiniętego aparatu mowy i znacznie ułatwia pracę podczas korygowania wad wymowy;

-  gimnastykę, która w wieku przedszkolnym ma na celu ogólny rozwój dzieci, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Zajęcia z gimnastyki zawsze dopasowujemy do fizycznych możliwości dzieci, podporządkowujemy właściwościom rozwijającego się organizmu. Prowadzone są one w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych. Na zajęciach wykorzystujemy najprostsze elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z takich pomocy jak woreczki, obręcze, szarfy czy piłki. Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają bądź korygują wady postawy takie jak skolioza, płaskostopie, plecy okrągłe. Jednocześnie modelują poprawną sylwetkę, wzmacniają mięśnie posturalne, poprawiają równowagę, koordynację, refleks, a także uczą koncentracji i pracy w grupie.

W naszym przedszkolu nie tylko kształtujemy motorykę dzieci, wyposażamy je w nowe umiejętności, uczymy nowych ćwiczeń i zabaw, przede wszystkim rozwijamy u dzieci właściwe nawyki i pozytywną postawę wobec ruchu i ćwiczeń.

 
studio graficzne reklamowe