Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

o przedszkolu kacik dla rodzicow zapisy do przedszkola to warto wiedziec galeria BIP iPrzedszkole kontakt
 
 

Kącik dla Rodziców

 
 
  zasady
  Rada Rodziców
  porady
  literatura
  prawa Dziecka
   
   
   

 

PRAWA DZIECKA

Karta Praw Dziecka, moje Prawa, czyli Konwencja o Prawach Dzieci dla dzieci:
Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.
Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.
Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.
Mam prawo oczekiwać szacunku.
Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.
Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.
Mam prawo pytać, „dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.
Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.
Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.
Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.
Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.
Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.
Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.             
Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.
Mam prawo do wygrywania.
Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.
Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.
Mam prawo do wolności.
Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

PROŚBA DZIECKA


Nie psuj mnie! Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam.
To tylko próba sił z mojej strony.
Nie bój się stanowczości! Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
Nie bagatelizuj moich złych nawyków! Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem! To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach (jeśli nie jest to absolutnie konieczne)! O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
Nie chroń mnie przed konsekwencjami! Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są złem! To zagraża mojemu poczuciu wartości.
Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę! To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.
Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości! Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.
Nie zrzędź! W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia! Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli! To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości! Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
Nie bądź niekonsekwentny! To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.
Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami! Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Ciebie o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie! One po prostu są.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału! Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet! Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty! To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij
na to oczy.
Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę! Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
Nie bój się miłości! Nigdy!               
J. Korczak

Prawa dziecka
Dnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo, weszła ona w życie 2 września 1990 r. W Polsce zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 r.
Konwencja jest jedynym i uniwersalnym dokumentem, ustanawiającym status dziecka oparty na następujących założeniach:
- dziecko jest samodzielnym podmiotem - ze względu na niedojrzałość fizyczną oraz psychiczną wymaga opieki
i ochrony prawnej,
- dziecko wymaga poszanowanie jego tożsamości, prywatności i godności,
- rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
- państwo ma wspierać rodzinę a nie ją wyręczać.
Konwencja Praw Dziecka ustanawia normy postępowania wobec dzieci, zawiera więc pełny katalog praw dziecka:
Prawa i wolności osobiste:

- prawo do życia i rozwoju-dorośli mają obowiązek zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków do życia i rozwoju,
- prawo do identyczności- znaczy to tyle, iż dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność. Dziecko ma też prawo do godności i nietykalności osobistej,
- prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania- każde dziecko może swobodnie wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem,
- prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, w postępowaniu administracyjnym i sądowym- to oznacza, że przedstawiciele organów administracyjno-sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą
- prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa- nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie i psychicznie a także go poniżać,
Prawa socjalne:
- prawo do ochrony zdrowia-dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego-dorośli w tym personel przedszkola mają obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z decyzjami dziecka jak go wykorzystać. Istotne jest także aby przedszkolak mógł wypocząć.
Prawa kulturalne:
- prawo do korzystania z dóbr kultury - dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju,
- prawo do informacji - dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z nich, a zadaniem dorosłego w tym przypadku jest selekcja informacji dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych dziecka,
- prawo do znajomości swoich praw - dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.
W procesie tworzenia systemu ochrony praw dziecka kierowano się różnymi zasadami i prawami, również tymi, które są istotne w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka. Są to:
- Zasada dobra dziecka - według niej wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.
- Zasada równości - oznaczająca, że wszystkie dzieci, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.

Komitet Ochrony Praw Dziecka
- Zarząd Krajowy

ul. Flory 7, 00-586 Warszawa
tel.(0-22) 848 24 24, (0-22) 626 94 21, fax (0-22) 848 07 20
www.kopd.pl, e-mail: [email protected]

Centrum Interwencyjne
ul. Hoża 27 A, 00-521 Warszawa
tel. (0-22) 626 94 19
fax (0-22) 745 71 80
www.kopd.pl, e-mail: [email protected]

 

 
studio graficzne reklamowe