o przedszkolu

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.30

 

Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 9.00

Jeżeli z jakiegoś powodu w danym dniu dziecko miałoby przyjść do przedszkola po godzinie 9.00 prosimy koniecznie ten fakt zgłosić telefonicznie do godziny 9.00.

 

Jeżeli dziecka nie będzie w przedszkolu prosimy do godziny 9.00. poinformować telefoniczne lub mailem na wybrany adres:

aprzegalinska@edu.um.warszawa.pl;

przedszkole109@vp.pl;

lub z wyprzedzeniem wpisać tę informację do zeszytu znajdującego się w szatni.

Ta informacja jest niezbędna do zaplanowania przygotowania posiłków na dany dzień.

 

Skip to content