Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

o przedszkolu kacik dla rodzicow zapisy do przedszkola to warto wiedziec galeria BIP iPrzedszkole kontakt
 
 

Kącik dla Rodziców

 
 
  zasady
  Rada Rodziców
  porady
  literatura
  prawa Dziecka
   
   
   

 

Zasady

 

Regulamin obecności Rodziców w przedszkolu:

 • Rodzic przebywający w naszym przedszkolu:

  1. Jest aktywnym uczestnikiem wszelkich działań – pomocnikiem, pomysłodawcą, ekspertem.
  2. Wie, że pracą w grupie kieruje nauczyciel.
  3. Respektuje zasady ustalone w przedszkolu (bezpieczeństwa, zmiany obuwia …).
  4. Wspomaga wszystkie dzieci.
  5. Rozmawia z personelem tylko o swoim dziecku.
  6. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem.
  7. Zapowiada wcześniej swoją wizytę.

Reguły przebywania w ogrodzie przedszkola nr 109 "Ludeczkowo"

 1. W ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko pod opieką nauczycielek lub innych pracowników przedszkola.
 2. O odebraniu dziecka należy niezwłocznie poinformować nauczycielkę, pod opieką której jest dziecko. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, po odebraniu spod opieki nauczyciela dziecko z rodzicem/opiekunem opuszcza ogród.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich dzieci po ogrodzie dzieci mogą jeździć tylko na przedszkolnym sprzęcie jeżdżącym.
 4. Zwierzęta pozostają poza terenem przedszkolnym.


Zasady obowiązujące w Przedszkolu nr 109 "Ludeczkowo" Pl. D. Henkla 2 w Warszawie związane z bezpiecznym przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci.

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola w godzinach 07.00 – 09.00.
  W tych godzinach drzwi przedszkola są otwarte, a w szatni pełni dyżur pracownik przedszkola. Przybycie późniejsze naraża dziecko na niepełne korzystanie z zajęć dydaktycznych jak i rozprasza pozostałe dzieci, które uczestniczą w zajęciach.
  W przypadku przybycia dziecka po godzinie 09.00 – prosimy o telefoniczne zgłaszanie tego faktu do godziny 0 9.00.
  Gdy dziecko jest przyprowadzane poza tymi godzinami, rodzic jest zobowiązany do przekazania dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
 2. Dzieci są odbierane w godzinach: 12.30 – 13.00 oraz 15.00 – 17.30. W tych godzinach drzwi przedszkola są otwarte, a w szatni pełni dyżur pracownik przedszkola.
 3. Dzieci muszą być przyprowadzane do przedszkola przez rodziców/opiekunów
  i przekazywane bezpośrednio do grupy pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 4. Dzieci odbierane są bezpośrednio z grupy spod opieki nauczyciela lub innego pracownika przedszkola, przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez rodziców osoby pełnoletnie.
 5. Pisemne upoważnienie rodzice składają nauczycielowi opiekującemu się dzieckiem. Nie honorujemy upoważnień telefonicznych.
  Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko,
  a osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dzieci są zobligowane do udokumentowania swojej tożsamości.
 6. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa odbierać dziecka z przedszkola.
 7. Prosimy o sprawne i szybkie odbieranie dzieci – szatnia, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, nie jest miejscem do zabaw.
 8. Odbieranie dzieci z ogrodu polega na zgłoszeniu się do nauczyciela, pod którego opieką jest dziecko i odebraniu dziecka bezpośrednio od wychowawcy.
  Od tego momentu rodzic/opiekun przejmuje opiekę i odpowiedzialność nad dzieckiem.

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich dzieci na terenie ogrodu jeżdżą tylko na przedszkolnym sprzęcie jeżdżącym.
9. Przedszkole jest otwarte od 07.00 do 17.30, jednak dziecko nie powinno przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin.

 
studio graficzne reklamowe