Obchody Dnia Przedszkolaka

We wrześniu Nasze” Ludeczkowo” wzięło udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w Warszawie pod patronatem OMEP. Hasło „Przyjazne i zdrowe miasto” przyświecało przedszkolakom w czasie zajęć ruchowych, spotkań ze sportowcami i pracy nad graficzną petycją do dorosłych. W dniu 20 września całe przedszkole brało udział w warsztatach z bajką animacyjną pt. „Być zdrowym i aktywnym”. Przedstawiciele naszej przedszkolnej społeczności – grupa „Słoneczka” udała się z wizyta do Urzędu Dzielnicy Żoliborz na spotkanie z Panem Burmistrzem Krzysztofem Buglą. Przedszkolaki dostarczyły wykonany własnoręcznie plakat, na którym dziękują za place zabaw i ścieżki rowerowe w naszej dzielnicy , jednocześnie zwracając uwagę na istotne dla nich rzeczy. Dzieci jako mali obywatele zwróciły uwagę na potrzebę zwiększenia ilości koszy na śmieci by dbać o czystość otoczenia oraz znak drogowy „Agatka” przy przejściu dla pieszych pod przedszkolem by było bezpieczniej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23